Làm chủ đời mình

Đọt Chuối Non

Chào các bạn,

Các bạn đã thấy rồi, thế giới có nhiều chao đảo, chúng ta luôn có chiến tranh đủ loại ở Trung Đông, ở Châu Phi, ở Châu Á, dịch HIV-AIDS, cúm gà, cúm lợn, rồi bây giờ là COVID. Và đương nhiên là sẽ còn nhiều ngạc nhiên sẽ đến với đủ thứ dịch bệnh và chiến tranh. Đó là bản chất của đời sống và thế giới. Những thứ này phần lớn cho chính con người tạo nên, với cách sống của con người. Thiên nhiên có rất ít vấn đề, kể cả bão lụt, thấy như là thiên nhiên nhưng phần lớn hậu quả là do con người ngăn sông phá rừng, tạo ra khí nhà kính làm trái đất nóng lên, v.v…

Thế giới bên ngoài là vậy đó, và thế giới bên trong của bạn cũng chao đảo như thế – đủ thứ…

View original post 937 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s